Начало Съобщения

Подобни статии

Статс

съобщение PDF Print E-mail
НОВИНИ И СЪБИТИЯ - Новини
Written by Administrator   
Thursday, 08 March 2018 00:00

ПОКАНА

Управителният съвет на СНЦ "От гледна точка на вечността- 2011" ви кани да присъствате на отчетните събрания на дружеството, което ще се проведе на 08.04.2018г. от 10,00 часа на адреса на дружеството: гр. Чирпан, ул. "Изгрев" 5 при следния дневен ред:

1. Отчет на английски английски английски английски английски де Й ността на английски английски английски английски английски СНЦ "От гледна точка на вечността-2011" за календарната 201 7 г.

2. Финансов отчет на сдружение за календарна 201 7 г.

3. Приемане на план за дейността на Сдружение за календарната 2018г.

При липса на кворум в определение час, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе на същата дата от 11,00 часа на посоченото място по същия дневен ред, без значение от броя на публикуваните членове. Съществуват материали на дневния ред на членовете на сдружението в управлението на същото.

 

Председател: Марияна Кривошапкова

Last Updated on Sunday, 01 April 2018 21:27
 

Търсене

FacebookСтатистики

Members : 704
Content : 37
Content View Hits : 148655

Най-четени

От архива

Вести

Въведете данни за автоматично периодично получаване на информация за обновявания и новини от сайта
Receive
Terms and Conditions

Powered by: SubSpecieAeternitatis[DOT]ORG.