Последни събития


Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/sub/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/sub/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/sub/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/sub/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/sub/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/sub/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/sub/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/sub/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/sub/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/sub/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Подобни статии

Статс

съобщение PDF Print E-mail
НОВИНИ И СЪБИТИЯ - Новини
Written by Administrator   
Thursday, 08 March 2018 00:00

ПОКАНА

Управителният съвет на СНЦ "От гледна точка на вечността- 2011" ви кани да присъствате на отчетните събрания на дружеството, което ще се проведе на 08.04.2018г. от 10,00 часа на адреса на дружеството: гр. Чирпан, ул. "Изгрев" 5 при следния дневен ред:

1. Отчет на английски английски английски английски английски де Й ността на английски английски английски английски английски СНЦ "От гледна точка на вечността-2011" за календарната 201 7 г.

2. Финансов отчет на сдружение за календарна 201 7 г.

3. Приемане на план за дейността на Сдружение за календарната 2018г.

При липса на кворум в определение час, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе на същата дата от 11,00 часа на посоченото място по същия дневен ред, без значение от броя на публикуваните членове. Съществуват материали на дневния ред на членовете на сдружението в управлението на същото.

 

Председател: Марияна Кривошапкова

Last Updated on Sunday, 01 April 2018 21:27
 

Търсене

FacebookСтатистики


Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/sub/modules/mod_stats/helper.php on line 77

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/sub/modules/mod_stats/helper.php on line 83

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/sub/modules/mod_stats/helper.php on line 106
Members : 705
Content : 37
Content View Hits : 151827

Най-четени


Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/sub/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/sub/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/sub/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/sub/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/sub/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

От архива


Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/sub/modules/mod_archive/helper.php on line 47

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/sub/modules/mod_archive/helper.php on line 47

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/sub/modules/mod_archive/helper.php on line 47

Вести

Въведете данни за автоматично периодично получаване на информация за обновявания и новини от сайта
Receive
Terms and Conditions

Powered by: SubSpecieAeternitatis[DOT]ORG.