“Природата на човека ” и глобалното бъдеще

  http://2045.ru/news/30064.html Дейвид Дубровски: “Природата на човека ” и глобалното бъдеще Дейвид Дубровски, доктор на филосовските науки, професор, главен изследовател в Института по философия кум Руската академия на науките, съпредседател на Научния съвет на Руската академия на науките относно методологията на изкуствения интелект, говорител на Международния конгрес “ Global Future 2045 “ Неконтролируемият ръст на екологичната криза и другите глобални проблеми на нашата цивилизация са сигурния път към антропологична катастрофа. За това постоянно се пише и  говори. Но нищо не се променя. Ние вече сме свикнали с ежедневните новини за…

Още по темата:

КРИЗИС НА ПЛАНЕТАРНИЯ ЦИКЪЛ НА УНИВЕРСАЛНАТА ИСТОРИЯ

КРИЗИС НА ПЛАНЕТАРНИЯ ЦИКЪЛ НА УНИВЕРСАЛНАТА ИСТОРИЯ А. Д. Панов НИИЯФ МГУ, г. Москва Превод от руски Т.Колев Анотация: Планетарната Универсална история, включваща историята на биосферата и на цивилизацията, представлява последователност от исторически епохи и разделящи ги революции. Революциите образуват сходяща последователност от точки, обладаваща свойството автомоделност. Показано е че очакваната граница на тази последователност е сингулярност – която ще настъпи приблизително през 2020г. Планетарният цикъл от Универсалната история, който продължава вече 4 милиарда години и се характеризира с ефект на ускорение на историческото време, завършва пред очите ни и…

Още по темата:

КРИЗИС НА ПЛАНЕТАРНИЯ ЦИКЪЛ НА УНИВЕРСАЛНАТА ИСТОРИЯ

КРИЗИС НА ПЛАНЕТАРНИЯ ЦИКЪЛ НА УНИВЕРСАЛНАТА ИСТОРИЯ       А. Д. Панов НИИЯФ МГУ, г. Москва Превод от руски Т.Колев Анотация: Планетарната Универсална история, включваща историята на биосферата и на цивилизацията, представлява последователност от исторически епохи и разделящи ги революции. Революциите образуват сходяща последователност от точки, обладаваща свойството автомоделност. Показано е че очакваната граница на тази последователност е сингулярност – която ще настъпи приблизително през 2020г. Планетарният цикъл от Универсалната история, който продължава вече 4 милиарда години и се характеризира с ефект на ускорение на историческото време, завършва пред…

Още по темата:

Дмитрий Ицков пред обществото по техническа сингулярност в Ню-Йорк 15 октомври 2011г.

Доклад на инициатора на Стратегическото обществено движение „Россия2045” Дмитрий Ицков пред обществото по техническа сингулярност в Ню-Йорк 15 октомври 2011г. Аз не съм учен, нито философ. Последните 12 години се занимавам с медийни проекти, в частност в интернет. Когато се заинтерисувах от въпросите за удължаване на живота и станах привърженик на идеята за безсмъртие с помощта на кибернетични технологии, веднага разбрах, как мога да приложа своите умения за реализация на тази идея. Създадох общественото движение и поставям акцент на лансиране на идеята за безсмъртие не само затова, че разбирам, как…

Още по темата:

От Homo sapiens към Homo immortalis или Homo aeternitatis

„… изкуството да се живее — това е да знае човек кога да спре и кога да отиде само малко по-далеч”– заявява Артър Кларк в „ Профили на бъдещето” и добавя: „Днес е почти невъзможно да възстановим интелектуалната атмосфера от времето на първия локомотив, когато разните критици мрачно са заявявали, че всеки, който постигне страшната скорост от четиридесет километра в час, непременно ще умре от задух. Трудно е да се повярва, че само преди осемдесет години към идеята за електрическо осветяване на жилищата са се отнасяли с насмешка всички „експерти“,…

Още по темата:

СЕТТЛЕРЕТИКА

    http://www.settleretics.ru/   “СЕТТЛЕРЕТИКА” – НОВАЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ НАУКА О “ПЕРЕСЕЛЕНИИ” ЛИЧНОСТИ?       Корчмарюк Я. И.   Памяти академика   Виктора  Михайловича   Глушкова – посвящается       ОГЛАВЛЕНИЕ       ¨ Введение. Последовательное “переселение” личности из старого в новый организм, как научно-техническая реализация ее практического бессмертия.   ¨ Возможно ли “переселять”?   ·      Принцип Подобия, или инвариантности информации относительно материального носителя,  как свойства  кибернетических систем   ·      Принцип Параллельности, или пожизненного симбиоза оригинала и дублера, как реализации требования непрерывности самоосознания личности…

Още по темата: