“Авангардни научни инструменти в управлението” 2017г.

Д-р Т.Колев представи слайдовете на презентацията

От 13.09. до 17.09.2017г. се проведе международна конференция “Авангардни научни инструменти в управлението”.

В четвъртък 14.09. заседава секцията по трансхуманизъм и експоненциални времена. От името на СНЦ “От гледна точка на вечността-2011” доклад изнесе д-р Таню Колев на тема “Концепцията “Система от информация” и някои нейни възможности”.

Документи:

[1]. Концепцията “Система от информация” – Пълен текст на статията (Български)

[2]. The concept “System of information” and some of its opportunities – the article, full text (English)

Подобни: