Авангардни инструменти в управлението 2018

Авангардни инструменти в управлението 2018

През септември 2018 се проведе регулярната конференция „Авангардни инструменти в управлението” (Vanguard Scientific Instruments in Management 2018).

В тази конференция функционира секция по трансхуманизъм, която беше запланувана за 13.09.2018 http://vsim-conf.info/en/.

В работата на тази група ние представихме два доклада:

[1]. Tanyu Kolev – Mind Uploading – A process of super-preservation
[2]. Zhivko Kolev, Tanyu Kolev – Information, hyperstructure System of information.

[3]. Mind uploading a process of super preservation

Подобни: