Кои сме ние?

Сдружението “Sub Specie Aeternitatis -2011” е наследник на няколко работни групи по кибернетично безсмъртие, функциониращи от 70-те години на ХХ-ти век до 2011г.

То е неправителствена организация на граждани, които споделят определени идеи с имортологическа насоченост.

Ние сме, за сега, единствената организация в България, която се опитва да постави, изследва и да търси технологична реализация на кибернетичното лично безсмъртие, както и да популяризира целия кръг от философски, научни и политически идеи свързани с него.
От самото начало се стремим към научен подход и рационално мислене. Ние подкрепяме и стимулираме философски, методологически и частнонаучни изследвания, които са пряко или косвено свързани с фиксираната проблематика като: СИСТЕМЕН ПОДХОД, ОБЩА ТЕОРИЯ НА СИСТЕМИТЕ, СИНЕРГЕТИКА,ТЕОРЕТИЧНИ РАЗРАБОТКИ СВЪРЗАНИ С ПСИХИЧНОТО, СЪЗНАНИЕТО, ВРЪЗКАТА ПСИХИКА-МОЗЪК, MIND UPLOADING, технологични разработки като: ИНТЕРФЕЙС МОЗЪК-КОМПЮТЪР, ИНТЕРФЕЙС МОЗЪК-МОЗЪК и др.
Споделяме трансхуманистическата визия за бъдещето на човека, като индивид и общество и сме съпричастни към дейността на трансхуманистическите партии и общности в България и по света.

Подобни: