“Природата на човека ” и глобалното бъдеще

 

http://2045.ru/news/30064.html

Дейвид Дубровски: “Природата на човека ” и глобалното бъдеще

Дейвид Дубровски, доктор на филосовските науки, професор, главен изследовател в Института по философия кум Руската академия на науките, съпредседател на Научния съвет на Руската академия на науките относно методологията на изкуствения интелект, говорител на Международния конгрес Global Future 2045 “


Неконтролируемият ръст на екологичната криза и другите глобални проблеми на нашата цивилизация са сигурния път към антропологична катастрофа. За това постоянно се пише и  говори. Но нищо не се променя. Ние вече сме свикнали с ежедневните новини за нечувано унищожаване на околната среда, за природни бедствия,  всевъзможни угрози, измествайки чутото от съзнанието си, което удобно потапяме във водовъртежа  на ежедневието. Наскоро бяха публикувани много точни факти: човечеството  консумира и изразходва   ресурсите на нашата планета, които тя произвежда за година, още през първите девет месеца . Това са не само биологични ресурси и енергия, но също и вода, въздух, и т.н. С всяка година разликата в тази  скала става все по- голяма. Какво ще се случи след 10-20 години?

Това са неизбежните последици от параноичния кръг: повече да се произвежда, да се консумира повече, за да се произвежда още повече, за да … и така до безкрай. Това не е просто кръг, а гибелно острие, която се забави дълбоко в човечеството. Защо, като знаем това, не можем да спрем водовъртежа или да предприемем  нещо, което драстично да промени статуквото и да спре упадъка?- Ето един въпрос, който трябва да получи ясен отговор. Тук в действителност се открояват три въпроса: 1) какво трябва  да се  промени в нас самите , 2), с какви средства, и 3), кой е в състояние да го направи.

За да се промени катастрофалната траектория на нашата цивилизация,  трябва да се промени съзнанието на масовия човек. Това е еквивалентно на промяна на това, което се нарича човешка природа. А какво е човешка природа?-това е комплекс от устойчиви свойства на социалния индивид, които се възпроизвеждат през всички епохи у  всички народи и показват обуславянето на  биологичната организация на  човека. Те се формират въз основа на генетични фактори и варират под влияние на външни условия – физически и социални. Тези свойства отразяват потребности, интереси, склонности, тенденции, способности, поведение и човешката дейност. В нравствен план те може да се разгледат от позицията на  противоположни качества – личен интерес или алтруизъм и  определения баланс между тях.  Можем да се съгласим с най-често срещаната формулировка,  че природата на човека е биосоциална, осъзнавайки обаче фундаменталността на биологичната му същност.

В обозрим период от време от историята на човечеството  човешката природа не се е променила. Основание така да се  мисли  дават още обширните  материали за хората от древен Египет и Месопотамия, древните гръцки и римски източници, които ясно свидетелстват за хората от онова време с техните интереси, нотариални актове, страсти и действия. Прочетете “Характери” на Теофраст: изминали са 2300 години, но ние виждаме същите човешки прояви, същата житейска философия,еквивалентно  поведение, каквито виждаме и днес.

Историята показва, че проектите за подобряване на социалния ред, винаги са опирали до проблема за промяна на човешката природа. Най-амбициозният опит в тази посока в историята на човечеството е комунистическия проект в СССР. Той претърпя крах поради факта, че противоречеше на човешката природа , и причините се крият в недостига на  алтруизъм у масовия човек ,  провала на мерките за сигурност и “комунистическото възпитание”, целящо да създаде “нов човек”.

Основният въпрос е как да се променят негативните свойства на човешката природа: ненаситното консуматорство, агресията към собствения вид, неконролируемите егоистични стремежи, защото те се коренят в генетичната структура, формирана в хода на биологичната еволюция и антропогенезата.

Това изисква инвазия в човешкия геном и нейните трансформации. Конвергентното развитие на  нано-, био-, информационни, познавателни и социални технологии предполагат осъществяване на подобна перспектива. Наскоро Крейг Вентър и колегите му създадоха първия синтетичен организъм. Синтетичната геномика се развива бързо. Налице е голям успех на генното инженерство. Това се комбинира с изследванията в дешифрирането на мозъчните кодове на психичните явления, като са получени значителни резултати ( Nishimoto, Gelenta и т.н.). Въпреки това, настоящото равнище на генома не е достатъчно, за да се коригират негативните психични свойства. Тук пътят на изследователя  е изключително  сложнен и рискован. Тръгвайки по този път, може и да не успеем.

Нашата цивилизация е в цайнот. Експертите прогнозират, че до средата на века, тя ще навлезе в състояние на сингулярност, от която изходът е или  деградация и унищожаване, или трансфер до ниво на ново развитие. Това изисква да се търсят други пътища, да се разгледат възможностите на трансхуманистичните варианти за  трансформация на човека и обществото. И те, трябва да се подчертае,  до голяма степен тези варианти са  в съответствие с перспективите на развитие на конвергентни нано-, био-, информационни, познавателни и социални технологии,. Редица видни учени (Ray Kurzweil, Александър Болонкин и др.) предлагат  идеята за спасяването на живота и на разума чрез прехвърляне на психика от един  носител- биологичен , в друг – небиологичен.

Като междинна стъпка е осигуряването на симбиоза на биологичните и електронни компоненти. Вече са създадени прости системи, в който върху електронен субстрат се отглеждат  живи неврони, и които са способни да осъществяват информационни процеси. Успешно се имплантират в мозъка  електронни чипове, чрез които се възстановяват някои изгубени функции. Чрез такива чипове един парализиран човек може да  управлява  курсора на компютъра и дори инвалидна количка. Intel обяви, че до 2019 г.  ще се създаде така наречения телепатичен интерфейс, чрез който човек може психически да се свързва и управлява широк клас  технически устройства. Представена бе идеята за създаване на изкуствен носител, в който да бъде пренесен човешки мозък, за което се инициират научни изследвания за  техническо развитие в тази посока. Но най-важната задача на трансхуманистичния проект е кибернетичното безсмъртие- пренасяне на съзнанието и личността в небиологична система със субстрат- устойчив на разрушителни въздействия на високи температури, радиация и др.

Въпреки на пръв поглед фантастичнта природа на този проект, теоретично той е приемлив за броя на общоприетите принципи на съвременната наука. Сред тях централно място заема принципът за  изофункционализма на системите (възможност да се приложат една и съща функция или набор от функции в   различни по своите физични свойства субстрати). Разбира се, има много сложни въпроси. Но тази тенденция е  началото, и по-важното е, че отваря на най-новите перспективи на революционните технологични постижения. Кибернетичният дизайн е тясно свързан не само с резултатите от науката, но и успехите на геномиката и синтетичната биология като цяло. Ключовият момент тук е проблема за самоорганизацията на системи с небиологичен субстрат, които могат да имат свойствата на  съзнанието.

На нас ни е нужен мощен социален субект, което има решителност и воля, способен е да  концентрира интелектуални, финансови, организационни, медийни ресурси и да се премине от думи към дела. Откъде ще възникне подобен субект?От политическите лидери на водещите страни?! Тяхното мислене е ограничено до обхвата на изборите преди самите избори, от инициирането на актуални събития, раждащи зависимостта на масовото съзнание на избирателите.

Най-вероятно този субект  ще бъде създаден въз основа на социално движение. Времето наши дни е интензивно, бързо нараства броят на мислещи и заможни хора, които са загрижени за съдбата на човешката цивилизация и са  готови за действие. Ярък израз на това е нововъзникналото социално движение ” Русия 2045 “. Организаторите, начело с Дмитрий Ицков, инициираха провеждането на  Международния конгрес “Global Future 2045”, на който присъстваха повече от 1500 души, сред които имаше много учени и културни дейци от цял свят. На конгреса взеха участие и много руски учени, сред които акад. В.С. Степин- философ от Руската академия на науките.

Това движение се разрастна бързо и  представи значителна по цели и научни изследвания програма. Специализирана  комисия започна да прилага конкретните проекти, които могат да объркат и раздразнят  “средното” плахо и закостеняло научно съзнание. Тези проекти са източник на дебати, но те предизвикват вълнение, възраждат  забравеното чувство на велика цел, и ефективно  стимулират творческото мислене. По тях работят учени от всички водещи страни, планетарен мащаб. Движението “Русия 2045” заслужава силна подкрепа. И аз призовавам всички учени и творци, които са сериозно загрижени за значимите теми на нашето време и са готови да дадат своя принос  развитието на човечеството да се присъединят.


 

 

Подобни: