Системно-информационен подход към Mind Uploading

Резюме Системно-информационният подход към процеса на качване на ума представя оригинална и необичайна картина на него. Самият подход е разработен през 80-те години от група учени-изследователи в България, обединени в неправителствена организация. Идеите на този подход се основават на концепциите за „система“, предложена от P.K. Анохин в неговата обща теория на функционалните системи и на концепцията за „системи от информация“, разработена от V.I. Kremyansky. Процесът на качване на ума към нов носител се разбира не като възпроизвеждане, а като преселване (или преместване) на определена система от информация (психиката) в пространството…

Още по темата:

About us: Who we are?

The association “Sub Specie Aeternitatis -2011” is the successor of several working groups on cyber immortality, operating from the 70s of the twentieth century to 2011.It is a non-governmental organization of citizens who share certain ideas with an immortological focus.We are, for now, the only organization in Bulgaria that tries to set, research and seek technological realization of cybernetic personal immortality, as well as to promote the whole range of philosophical, scientific and political ideas related to it.From the very beginning we strive for a scientific approach and rational thinking.We…

Още по темата: