Стратегическо обществено движение РУСИЯ- 2045

Търсачи на безсмъртие
Аватар

http://2045.ru

Търсачи на безсмъртие!

На пръв поглед, чувайки този израз, го асоциираме с нюанси, които ни препращат към търсачите на философския камък преди векове, към търсачите на чудеса и вълшебства. Може би асоциациите не грешат. Реализирането на идеята за човешко безсмъртие е по- хубаво от чудо и по- желано от философския камък. Днес чудесата  са навсякъде около нас. Кой би предположил преди векове, че човекът ще полети в космоса, че ще се свързва и обменя информация мигновено с всяка точка на земното кълбо, че ще търси варианти за лечение на неизлечими болести или ще протезира органи, че ще проникне в тайните на микросвета до частици като фридмоните или ще овладява Вселената, търсейки път към разкриването на законите ú?!  Днес науката твори вълшебства и ни доказва с всеки изминал ден, че те са възможни.

Реализирането на идеята за човешко безсмъртие със средствата на науката е реална и постижима цел. Дмитрий Ицков, основател на Стратегическо обществено движение РУСИЯ 2045, е сигурен в успеха. Възникнало преди повече от година, движението наброява  повече от   6 120  привърженика. В екипите му работят най- известните учени  в Русия в направленията за реализиране на идеята: технологическа реализация, експертно прогнозиране, идеологическа платформа и др.

http://2045.ru/experts/

http://2045.ru/tech/

http://2045.ru/ideology/

Стратегията на Русия 2045 е изложена в сайта на Движението. Преди всичко тя се основава на принципите на хуманизма. Чрез създаването на АВАТАР- изкуствен носител на човешката психика, учените предлагат рeшение на редица глобални проблеми като:

· възможност за използването на алтернативен носител в случаите, когато неизлечима болест или необратим инцидент направят биологичното тяло  неспособно да  изпълнява функциите си;

· възможност за  преодоляване на проблемите  от световен мащаб  като пренаселване на планетата и изхранване на човечеството (технологията за реализация на носителя АВАТАР не изисква използване на  суровини  от природните запаси на планетата);

· равноправно и хуманно отношение към всеки индивид – ще изчезнат причините за конфликти на расова основа;

· възможност за овладяване на космическото пространство чрез носител на психиката, далеч по- ефективен от съвременните космически апарати.

Както казва д-р Таню Колев основоположник на научна група, работеща по

идеята в България :

„ Ако досега човечеството се е стремило да промени

природата спрямо себе си и собствените си цели – посока, която ще ни доведе до

планетарни катаклизми, то вече е време  да обърне тази посока- да пригоди  себе  си, собствения си носител така, че да е в синхрон с природата- планетата и космическото пространство” / „ Лично безсмъртие без мистика и религия”, 2011/

Същата теза изказва и американският учен и изобретател Рей Курцвел: Кибернетичният вариант на  лично безсмъртие ще реши редица съществуващи сега проблеми…..най- вече неграмотността и огромната изостаналост на цели континенти от планетата. Възможността за обмен и обработка на информацията, възможностите на един носител на психиката, далеч по- мощен и съвършен от сега съществуващия биологичен мозък, ще постави началото на ексоненциално развитие на човека и ще разкрие пред него простори, за които сега, ограничен от условията на една планета, човек не може да постигне.

Стратегическото движение Русия 2045 предлага един съвсем нов път на развитие на научните постижения- път на сътрудничеество и взаима подкрепа между екипите учени от цял свят. „За първи път се обединяваме за това да направим нещо полезно, хубаво и добро. Егоизмът ще трябва да отстъпи на здравия разум. Вместо да измисляме нови заплахи за живота и здравето на хората, ние за първи път ще мислим за това как да запазим живота. За първи път ще се конкурираме за благо. И не е важно кой ще победи. Главното е да могат хората да живеят толкова дълго, колкото искат. От това ще спечели цялото човечество.”- казва Дмитрий Ицков на проведената през октомври 2011г. Международна среща на учени и философи в Ню Йорк-  „Singularity Summit”.

Нашата организация подкрепя идеите на Стратегическо обществено движение  Русия 2045. В много от аспектите на идеята имаме пълно единодушие с мнението на руските колеги. В някои основни параметри се различаваме, най- вече в посоката на изследване и реализация на техническото изпълнение.  Русия 2045 предлага създаването на изкуствено тяло- носител, като се започне от поетапното изграждане на отделни негови функционални системи:

 

http://2045.ru/plan/28539.html

Ние предлагаме техnологичната реализация на  процеса на лично безсмъртие да започне със създаването на алтернативен на биологичния мозък носител на психика и с възможностите за прехвърляне на съзнание от един носител в друг.

Различията не ни отдалечават. Напротив, те ни сближават в посока на сътрудничество, което може само да обогати експертите от всеки  екип  от  научно – техническата реализация.

Идеята за реално безсмъртие, основано на науката и технологиите, е идея, която ангажира умове от световна величина по всички краища на планетата. Този факт сам по себе си е достатъчно показателен, че е назрял моментът от  развитието на света, който поставя началото на „квантов” преход, началото на съзсем нов и перспективен път на развитие.  Най- същественото днес е човечеството да осъзнае необходимостта от промяна и най- вече- необходимостта от сътрудничество и обединение.

На страниците на нашия сайт ще представяме преводи на материали на съмишлениците ни от целия свят. Предлагаме ви няколко статии на Стратегическо движение Русия 2045. Ще продължим да публикуваме и други техни материали, за което имаме разрешение на инициативния комитет на Русия 2045. В най- скоро време ще направим и първите срещи по аспектите за реализацията на научните проекти на двете организации.

 

Марияна Кривошпкова

СНЦ „ SUB SPECIE AETERNITATIS”