За гръбнака на трансхуманизма
(Или как разбирам аз трансхуманизма!)

Като отворим Укипедия за определение на трансхуманизъм ще прочетем: „Трансхуманизъм (от лат. trans – отвъд и homo – човек; изписвано също като H+ или h+) е интернационално интелектуално движение, което поддържа идеята за подобряване на човешките умствени и физически възможности, използвайки новите технологиии.Трансхуманистите изучават потенциалните възможности и опасности от напредващите технологии, които биха могли да преодолеят фундаменталните човешки ограничения.“

Още по темата:

Личното безсмъртие на дневен ред

ЛИЧНОТО БЕЗСМЪРТИЕ НА ДНЕВЕН РЕД Идеята за кибернетически вариант на лично безсмъртие беше поставена решително и категорично от общественото движение „Русия 2045”днес, но тази идея е формулирана и обсъждана още от средата на ХХ-ти век и има доста дълга история. Зародишът може би се съдържа в една много ранна публикация на физика Джон Бернал, в която той изказва хипотезата, че многобройните ограничения , присъщи на човешкия организъм, могат да бъдат преодолени с помощтапна изкуствени органи протези, продукти на конструктурската и технологична активност на хората.

Още по темата:

Статии

БЕЗСМЪРТНОТО ТЯЛО ИЛИ БЕЗСМЪРТНАТА ЛИЧНОСТ? Таню Колев Безсмъртното тяло или безсмъртната личност? Въпросът, който се превърна в крайъгълен камък на разсъжденията по време на дебата от серията дебати, организирани от Център за култура и дебат „ Червената къща” (http://www.redhouse-sofia.org) съвместно с д-р Стоян Ставру. ЗА ЯВОРОВ – ЕДИН ОТ ТЪРСАЧИТЕ НА БЕЗСМЪРТИЕ Пламена Колева, Марияна Кривошапкова Това е един нов поглед над творчеството и вечно търсещия дух на поета. Яворов слага край на живота си , но това не го прави отрекъл се от живота. Творчеството му и най- вече…

Още по темата:

съобщение 28.02.2016г.

  Уведомявам Ви за провеждане на Общо събрание на СНЦ „ От гледна точка на вечността-2011” / „Sub Specie Aeternitatis-2011” на 20.03.2016г. , от 10,00 часа на адреса на Сдружението : гр. Чирпан, ул. “ Изгрев” 5 при следния дневен ред: 1. Отчет на дейността на сдружението за календарната 2015г. 2. Финансов отчет на сдружението за календарната 2015г. 3. Избор на членове на Управителния съвет на Сдружението. С уважение: Марияна Кривошапкова, председател на СНЦ „От гледна точка на вечността-2011”     ***     Уважаеми членове на СНЦ “Sub Specie…

Още по темата:

Международный Конгресс Global Future 2045 (17-20 февраля)

Международный Конгресс Global Future 2045 (17-20 февраля) Стратегическое общественное движение «Россия 2045» и Евро-азиатский Центр мегаистории и системного прогнозирования Института востоковедения РАН приглашают Вас принять участие в Международном конгрессе, который будет проходить с 17 по 20 февраля 2012 года в Москве, в гостинице «Рэдиссон Славянская» (сайт Конгресса: http://gf2045.ru/). Целями Конгресса являются: Обсуждение и демонстрация новейших разработок в области когнитивных наук, робототехники, моделирования живых систем; Оценка перспектив трансформации планетарной цивилизации в контексте стремительного развития технологий; Обсуждение возможных сценариев развития цивилизации в свете Универсальной истории; Обсуждение проблем, связанных с формированием стратегических смыслов…

Още по темата: