КИБЕРНЕТИЧЕСКИ МАНИФЕСТ

1. Философията. 2. Знанието. В кибернетическата гносеология знанието, принадлежащо към кибернетичната система, се определя като модел на света, възприеман от системата. Моделът е устройство, което генерира относителни предсказания за събитията наоколо. Тези прогнози се използват от системата при вземането на решения. Концепциите за смисъла и истината се определят на тази основа.

Още по темата:

Възможно ли е лично безсмъртие

  Аспекти на идеята От зората на своето съществуване човечеството се стреми и се вълнува от идеята за безсмъртие. Всички известни митологии, религии, философски идеи засягат въпроса за ценността на човешкия живот, съхранението на разумността през времето за живот и след смъртта. Възникнал като еманация на природата в една малка и синя планета, сред безкрайния Космос, човекът не може да се примири с ограниченията на биологичното тяло. Носещ гигантския потенциал на ума си, той търси начини за осъществяване на експоненциалното си развитие. Планетата му е тясна, животът, осмислен като възпроизвеждане…

Още по темата: