ПОКАНА

  ПОКАНА Управителният съвет на СНЦ “От гледна точка на вечността- 2011” ви кани да присъствате на отчетните събрания на дружеството, което ще се проведе на 08.04.2018г. от 10,00 часа на адреса на дружеството: гр. Чирпан, ул. “Изгрев” 5 при следния дневен ред: 1. Отчет на английски английски английски английски де Й ността на английски английски английски английски СНЦ “От гледна точка на вечността-2011” за календарната 201 7 г. 2. Финансов отчет на сдружение за календарна 201 7 г. 3. Приемане на план за дейността на Сдружение за календарната 2018г.…

Още по темата:

Психиката като система от информация

конференция на тема “Съзнанието”

В последните дни на януари (2016г., бел. ред.) във Философки факултет на СУ бе организирана поредната конференция на тема “Съзнанието”. За тематиката и представените доклади на тази и предишните конференции по темата можете да се информирате от страницата на форума. Сдружение “Sub specie aeternitatis-2011” участва с доклада на д-р Таню Колев “Психиката като система от информация”. Темата е както актуална, така и иновативна, защото представя психиката като самоорганизираща се система от информация, на базата на сензорния поток от информация. Принципното решение на психофизиологическия парадокс и въпросите за запазването и оцеляването…

Още по темата:

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

    НОВИНИ И СЪБИТИЯ   ПРЕДСТОЯЩО:   · 14.07. 2011г. от 18:00 часа: Семинар „ Водещи философски и технологични идеи за реализиране на лично безсмъртие в национален и световен план” – 14.07. 2011г. място- гр. София,  хотел “Шипка”, конферентна зала 1а гост на семинара д-р на т. н. Ан Корчмарюк, Русия   СПИСАНИЕ „BBC Knowledge” , месец октомври „ Безсмъртието- реално и постижимо” – статия , авторски колектив   · Очаквайте излизането от печат на книгата „ Личното безсмъртие без мистика и религия”, автор Таню Колев – PhD, физик…

Още по темата: