Съмишленици отвъд океaна- Ray Kurzweil [VIDEO]

 

Съмишленици отвъд океaна- Ray Kurzweil

 

“Отношението към смъртта определя отношението към живота.”

Тази максима  сама по себе си е достатъчно силна и ясна, за да е необходимо да правим по- нататък анализ на всички варианти и аспекти на отношението към смъртта като определящо екзистенциалния път на живота.

За нас е важен този аспект, който фиксира непримиримостта към фаталния изход за разумното съществуване. Залагайки на идеята за безкрайността на възможностите на човешкия разум, ние търсим варианти за удължаване на човешкия живот. Ние сме търсачи на безсмъртие! Идеята ни за реално физическо  безсмъртие, основано на достиженията на научната мисъл и развитието на технологиите, се основава на принципите на системолигията и информационния подход към  психиката като система от информация. И ако нашата научна група работи по темата от 1978 година, то в   световен план разработките също датират отпреди десетилетия. Човешкият гений винаги ще търси начини и възможности да разкрие тайните на сътворението, да намери мястото си в необятния свят, да управлява и подобрява  съществуването си.

Година след като завършва Масачузетския технологичен институт / САЩ /, Рей Курцвел (вж. информация на англ., б. ред.) споделя с бившите си състуденти, че ще се посвети на идеята да направи човешкия живот по- поносим,  да могат слепите да прогледнат, обездвижените да проходят… Не след дълго изобретенията му започват да променят света. Курцвел е създател на системи за разпознаване на реч, електронен синтезатор за незрящи, а така нареченият четец, който наскоро изобретява, позволява на много от незрящите да се докоснат до писменото слово, без да е необходимо то  да бъде представено чрез брайлова азбука.

Вестник „ Wall Street Journal” го нарича науморим гений, а Бил Гейтс– човека, с най- уникален интелект. По брой на изобретенията Курцвел може да се конкурира с Томас Едисон. Носител е на повече от 19 почетни докторски титли.

“До едно-две десетилетия ще сме в състояние да спрем и обърнем хода на болестите и остаряването. Така човечеството ще постигне нечуван досега напредък по отношение на общото здравословно състояние и дълголетието” твърди Курцвел.

До идеята за безсмъртие Рей Курцвел стига както в следствие на технологичните открития- съвсем в логичен ред, така и  чрез емоционалнен катаклизъм- загуба на близък, разсъждавайки за смъртта. „ Смъртта е последната точка. Всъщност е чувство за безвъзвратна загуба на близък човек… Смъртта е усещане за безкрайна самота…”

В изследванията си Рей Курцвел достига до извода, че експоненциалният растеж на информационните технологии ще доведе до революционни промени в човешкия живот. Но тези промени не се основават на директния сблъсък , а на неизбежното проникване на технологиите в живота ни, докато човекът и машината се слеят и осъществят безсмъртие на инфорнацията.

« Съдбата на цивилизцията е съдбата на машините и хората, съдба, която можем да наречем Сингулярност.” –твърди ученият. Но какво е сингулярността?  Теоретичната физика нарича сингулярност точката в центъра на черна дупка, място, където гравитацията се увеличава до безкрайност. В точката на сингулярност законите на физиката престават да работят, губят способността си даже да  предскажат възможните изходни варианти.

Според Рей Курцвел сингулярността е определен момент в бъдещето, когато изменението и развитието на технологиите ще протече толкова бързо, влиянието им ще е толкова голямо, че животът ще бъде необратимо променен. Това експоненциално развитие на технологиите, водещо до точка на качествена промяна, Курцвел  нарича сингулярност. «Хората са свикнали с линейно развитие (екстраполация), еволюцията е програмирала мозъка на човека  в продължение на хиляди години да се справя с решаването на практически проблеми. Но сега човекът трябва да доразвие  или промени мисленето си, ако иска да се справи с темпото на промените в света.»

Ако човекът не съумее да се слее с машината, с компютъра, е обречен да стои в крайпътната отбивка на развитието, чужд към света край себе си, неразбиращ, обречен на нищожно и крайно съществуване. Технологиите се развиват с огромни темпове. Това, което се е нуждаело от стотици години, за да се появи преди, сега се развива за дни. Изкуственият интелект, създаден от човека, в развитието си ( което е неразделна част от технологичния експоненциален ръст) съвсем скоро ще стигне до етапа на самоорганизираща се система. А това го превръща в сила, несводима към възможностите на човешкия потенциал.

Съвсем друг вариант на развитие и съществуване би могъл да се реализира при осъществяване  на интерфейс мозък-компютър и при пълното сливане на човека с машината. Този вариант би превърнал човека във всемогъщо същество, а човечеството- във вселенски фактор. Както казва Артър Кларк- ако не съществува Бог, то човечеството трябва да го създаде.

Много още може да се говори за Рей Курцвел, за идеята му за кибернетично безсмъртие и съмишлениците му. За по- любопитните предоставяме линкове към интернет-страници на организациите, работещи по нея: http://www.singularitysummit.com/summit ; http://www.kurzweilai.net/

Сега ви предлагаме да се насладите на филма « Трансцеденталния човек», разкриващ най- същественото от тезите на Курцвел за безсмъртието, заложени в книгата му “Singularity is Near” (официален сайт на книгата).

Филмът е свален от сайта на Стратегическото обществено движение Русия 2045 http://2045.ru , за което имаме изричното разрешение на основателя  Дмитрий Ицков.

Приятно гледане.

 

 

Марияна Кривошапкова

СНЦ „ SUB SPECIE AETERNITATIS”