съобщение 28.02.2016г.

 

Уведомявам Ви за провеждане на Общо събрание

на СНЦ „ От гледна точка на вечността-2011” / „Sub Specie Aeternitatis-2011”

на 20.03.2016г. , от 10,00 часа на адреса на Сдружението :

гр. Чирпан, ул. “ Изгрев” 5 при следния дневен ред:

1. Отчет на дейността на сдружението за календарната 2015г.

2. Финансов отчет на сдружението за календарната 2015г.

3. Избор на членове на Управителния съвет на Сдружението.

С уважение: Марияна Кривошапкова,

председател на СНЦ „От гледна точка на вечността-2011”

 


 

***

 

 

Уважаеми членове на СНЦ “Sub Specie Aeternitatis-2011”,

По решение на УС ще се проведе общо събрание на Сдружението на 15.05.2015г. от 16ч.

Място на провеждане: Централен офис на д-р Т.Колев – София, ж.к. Дружба 2, бл. 265.

Тема: 1. Мероприятия за второ полугодие на 2015г.;

2. Организационни въпроси.

Председател: М.Кривошапкова

Подобни: