съобщение

ПОКАНА Управителният съвет на СНЦ “От гледна точка на вечността- 2011” ви кани да присъствате на отчетните събрания на дружеството, което ще се проведе на 08.04.2018г. от 10,00 часа на адреса на дружеството: гр. Чирпан, ул. “Изгрев” 5 при следния дневен ред: 1. Отчет на английски английски английски английски английски де Й ността на английски английски английски английски английски СНЦ “От гледна точка на вечността-2011” за календарната 201 7 г. 2. Финансов отчет на сдружение за календарна 201 7 г. 3. Приемане на план за дейността на Сдружение за календарната…

Още по темата:

ПОКАНА

  ПОКАНА Управителният съвет на СНЦ “От гледна точка на вечността- 2011” ви кани да присъствате на отчетните събрания на дружеството, което ще се проведе на 08.04.2018г. от 10,00 часа на адреса на дружеството: гр. Чирпан, ул. “Изгрев” 5 при следния дневен ред: 1. Отчет на английски английски английски английски де Й ността на английски английски английски английски СНЦ “От гледна точка на вечността-2011” за календарната 201 7 г. 2. Финансов отчет на сдружение за календарна 201 7 г. 3. Приемане на план за дейността на Сдружение за календарната 2018г.…

Още по темата:

“Авангардни научни инструменти в управлението” 2017г.

Д-р Т.Колев представи слайдовете на презентацията

От 13.09. до 17.09.2017г. се проведе международна конференция “Авангардни научни инструменти в управлението”. В четвъртък 14.09. заседава секцията по трансхуманизъм и експоненциални времена. От името на СНЦ “От гледна точка на вечността-2011” доклад изнесе д-р Таню Колев на тема “Концепцията “Система от информация” и някои нейни възможности”. Документи: [1]. Концепцията “Система от информация” – Пълен текст на статията (Български) [2]. The concept “System of information” and some of its opportunities – the article, full text (English)

Още по темата:

Психиката като система от информация

конференция на тема “Съзнанието”

В последните дни на януари (2016г., бел. ред.) във Философки факултет на СУ бе организирана поредната конференция на тема “Съзнанието”. За тематиката и представените доклади на тази и предишните конференции по темата можете да се информирате от страницата на форума. Сдружение “Sub specie aeternitatis-2011” участва с доклада на д-р Таню Колев “Психиката като система от информация”. Темата е както актуална, така и иновативна, защото представя психиката като самоорганизираща се система от информация, на базата на сензорния поток от информация. Принципното решение на психофизиологическия парадокс и въпросите за запазването и оцеляването…

Още по темата:

История и предистория на сдружението “Sub Specie Aeternitatis”-2011 България

Нашето участие сдружение”SSA-2011”: д-р Таню Колев с доклад на тема “История и предистория на сдружение „Sub Specie Aeternitatis -2011” в съавторство с Марияна Кривошапкова ( Председател на сдружението) и Здравко Чуперков (един от първите членове на работните групи от 1973г., поддържащ идеите на сдружението и в момента)

Защо си позволявам да занимавам аудиторията с историята и предисторията на СНЦ „Sub Specie Aeternitatis”2011?! Преди всичко – това е единствената организация в България, която се занимава с имортология, при това  повече няколко десетилетия – от 70-те години до днес, т.е. много преди да се заговори по света за имортология и да стане модерно. Второ, историята на сдружението е удобна форма да се представи потока от идеи, който се е реализирал от от групата от 70-те години до днес, още повече че този поток не копира и не възпроизвежда чужди…

Още по темата:

Личното безсмъртие на дневен ред

ЛИЧНОТО БЕЗСМЪРТИЕ НА ДНЕВЕН РЕД Идеята за кибернетически вариант на лично безсмъртие беше поставена решително и категорично от общественото движение „Русия 2045”днес, но тази идея е формулирана и обсъждана още от средата на ХХ-ти век и има доста дълга история. Зародишът може би се съдържа в една много ранна публикация на физика Джон Бернал, в която той изказва хипотезата, че многобройните ограничения , присъщи на човешкия организъм, могат да бъдат преодолени с помощтапна изкуствени органи протези, продукти на конструктурската и технологична активност на хората.

Още по темата:

Статии

БЕЗСМЪРТНОТО ТЯЛО ИЛИ БЕЗСМЪРТНАТА ЛИЧНОСТ? Таню Колев Безсмъртното тяло или безсмъртната личност? Въпросът, който се превърна в крайъгълен камък на разсъжденията по време на дебата от серията дебати, организирани от Център за култура и дебат „ Червената къща” (http://www.redhouse-sofia.org) съвместно с д-р Стоян Ставру. ЗА ЯВОРОВ – ЕДИН ОТ ТЪРСАЧИТЕ НА БЕЗСМЪРТИЕ Пламена Колева, Марияна Кривошапкова Това е един нов поглед над творчеството и вечно търсещия дух на поета. Яворов слага край на живота си , но това не го прави отрекъл се от живота. Творчеството му и най- вече…

Още по темата:

съобщение 28.02.2016г.

  Уведомявам Ви за провеждане на Общо събрание на СНЦ „ От гледна точка на вечността-2011” / „Sub Specie Aeternitatis-2011” на 20.03.2016г. , от 10,00 часа на адреса на Сдружението : гр. Чирпан, ул. “ Изгрев” 5 при следния дневен ред: 1. Отчет на дейността на сдружението за календарната 2015г. 2. Финансов отчет на сдружението за календарната 2015г. 3. Избор на членове на Управителния съвет на Сдружението. С уважение: Марияна Кривошапкова, председател на СНЦ „От гледна точка на вечността-2011”     ***     Уважаеми членове на СНЦ “Sub Specie…

Още по темата: