Личното безсмъртие на дневен ред

ЛИЧНОТО БЕЗСМЪРТИЕ НА ДНЕВЕН РЕД

Идеята за кибернетически вариант на лично безсмъртие беше поставена решително и категорично от

общественото движение „Русия 2045”днес, но тази идея е формулирана и обсъждана още от средата

на ХХ-ти век и има доста дълга история. Зародишът може би се съдържа в една много ранна публикация

на физика Джон Бернал, в която той изказва хипотезата, че многобройните ограничения , присъщи на

човешкия организъм, могат да бъдат преодолени с помощтапна изкуствени органи протези, продукти на

конструктурската и технологична активност на хората.

Подобни: