ЗОП Print
Нормативни и други документи - Нормативни документи
Written by Марияна Кривошапкова   
Sunday, 22 July 2018 00:00

Профил на купувача

[1]. Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки за СНЦ
[2]. Вътрешни правила за поддържане профила на купувача в СНЦ

Last Updated on Saturday, 18 August 2018 03:31